TEMEL DEÐERLER

ÇALIŞANLARIYLA ANLAM KAZANAN ŞİRKET

Effer ekonomik hedeflerine ulaşmayı amaçlarken temel değerlerinden ve sorumluluktan ayrılmayan bir şirkettir.

Temel değerlerimiz şirketimizin insan unsurundan ilham alınmıştır. Bu değerler çalışanlarımızın özveri ve inancıyla her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır.

Değerlerimizi içinde bulunduğumuz sosyal çevreye dayandırıyoruz. Effer çalışanları,  hisserdarları, müşterilerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve ilişkide olduğumuz tüm çevrelerle aynı prensiplere dayanarak bağlarımızı daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu temel değerleri bütün faaliyetlerimizde yolumuzu aydınlatan bir rehber olarak görüyoruz.

Küresel pazarda istikrarı en üst düzeye çıkarmak ve başarıyı yakalamak için çok yönlü bir yaklaşım:

Elli yıldan fazladır dünyada vinç sektörün duayenlerine hizmet eden, güvenli ve verimli çalışmaları için sektöre katkı sağlayan bir şirketin mensubuyuz. Bu nedenle, her geçen gün başarıyla destekleyecek uzun vadeli strateji ve organizasyon süreçlerini geliştirmeye çalışıyoruz.

Amacımız kaynak israfına mahal vermeden yönetimdeki istikrarı  verilimlilik ve kârlılığa kanalize etmektir. Ürettiğimiz değeri Effer’in tüm çevresinin yararına olacak şekilde kullanmak ve büyümeyi genişletmek niyetindeyiz.